Politica de confidentialitate

La Vie Pure garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic. Aceste informaţii vor putea fi folosite de către La Vie Pure pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoţii, etc. numai cu acordul prealabil al clientului. Furnizarea datelor personale către La Vie Pure nu implică obligativitate din partea utilizatorilor iar aceştia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanţe şi pot solicita în mod gratuit ştergerea acestora din baza de date. Orice astfel de cerere/notificare în vederea ştergerii acestora din baza de date, se va data, semna şi trimite prin e-mail de către persoana înscrisă în baza de date la adresa contact@laviepure.ro sau prin poştă la adresa: La Vie Pure, str. Gala Galaction nr. 89, Sector 1, loc. Bucuresti.

La Vie Pure se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităţilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Din cauza modului prin care datele cu caracter personal stocate de sistemul La Vie Pure sunt transmise pe cale electronică, La Vie Pure nu poate fi facută răspunzătoare în niciun fel de pierderea acestora sau de copierea informaţiilor de către persoane neautorizate, prin folosirea de aparatură sau software de interceptare. La sesizarea utilizatorilor, La Vie Pure va lua toate măsurile şi va pune la dispoziţie toate fişierele necesare organelor competente abilitate să rezolve acest tip de infracţiune.

Informaţiile furnizate către La Vie Pure sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzilor, trimiterea de mesaje personalului La Vie Pure, etc.), conform legilor în vigoare. La Vie Pure nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terţi, nu încurajează spam-ul şi nu face publice datele furnizate de clienţii săi, fără acordul explicit al acestora.

La Vie Pure certifică faptul că va respecta drepturile clienţilor, conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, precum şi a Ordonanţei nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se numără (enumerarea nu are un caracter limitativ):

1. Dreptul de a cere La Vie Pure să confirme prelucrarea sau nu a datelor personale ale clientului, în mod gratuit;

2. Dreptul de a cere La Vie Pure să rectifice, actualizeze, blocheze sau şteargă, în mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001;

3. Dreptul de a cere La Vie Pure să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor personale ale clientului;

4. Dreptul de a cere La Vie Pure să înceteze expedierea de mesaje promoţionale.

Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna şi trimite prin e-mail de către persoana înscrisă în baza de date, la adresa contact@laviepure.ro, sau prin Poştă la adresa: La Vie Pure, str. Gala Galaction nr. 89, Sector 1, loc. Bucuresti. La Vie Pure foloseste măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greşite a informaţiilor care se află sub controlul nostru.

La Vie Pure nu poate fi facută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenţei utilizatorului privind securitatea şi confidenţialitatea contului şi a parolei sale. La Vie Pure nu poate fi facută răspunzătoare în niciun fel pentru pierderea sau alterarea datelor personale stocate de La Vie Pure în scopul precizat in prezentul document.

Orice accesare a bazei de date cu informaţii personale a utilizatorilor La Vie Pure, inclusiv orice încercare de acces neautorizat, va fi înregistrată într-un fişier de acces. Fişierele de acces vor face posibilă identificarea de către La Vie Pure a persoanelor care au accesat date cu caracter personal fără un motiv legitim, în vederea sesizării organelor competente. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conţinutul site-ului sau de a afecta performanţele serverului pe care rulează site-ul La Vie Pure vor fi considerate tentative de fraudare a site-ului La Vie Pure şi vor pune în mişcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care au iniţiat această acţiune.


Politica de utilizare a cookie-urilor

Site-ul La Vie Pure foloseşte cookie-uri ale Google Analytics şi Google AdWords, servicii de analiză a traficului şi publicitate, precum şi cookie-uri ale furnizorilor de publicitate online. Categorii de cookie-uri folosite: de performanţă a site-ului, de analiză a vizitatorilor, de remarketing şi publicitate. Aceste cookie-uri nu colectează date cu caracter personal şi nu identifică personal vizitatorii site-ului, ci sunt folosite pentru a vă putea oferi conţinut adaptat preferinţelor dvs. pe parcursul navigării pe Internet. Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre cum funcţionează cookie-urile în relaţie cu publicitatea online, vă rugăm consultaţi site-ul www.youronlinechoices.com/ro/faqsintrebari-frecvente.

Limitarea folosirii cookie-urilor poate afecta anumite functionalităţi ale www.laviepure.ro.

Cookie-urile sunt stocate pe dispozitivele folosite de utilizatori pentru navigarea web numai când utilizatorul decide să navigheze în site-ul La Vie Pure dincolo de prima pagină accesată. În acest caz, continuarea navigării dincolo de prima pagină accesată este interpretată drept consimţământ al utilizatorului pentru acceptarea stocării cookie-urilor, având în vedere înştiinţarea explicit afişată în bara din partea de jos a ecranului.